در گفتگوی بین خداباوران و خداناباوران، مباحث معرفتی و متافیزیکی بسیاری درمی‌گیرد که این همایش از دریچه عقلانیت به این مسائل می‌پردازد. ریشه این گفتگوها به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد و در تفکر عقلی و فلسفی، هماره رابطه بین عقلانیت و باور به خدا در قالب یک مسأله مهم مطرح بوده است. هر یک از خداباور و خداناباور، دلایل ایجابی و سلبی اقامه می‌کنند که این همایش، این مسائل را البته بر محور خداناباوری ارزیابی می‌کند. درنتیجه هم اشکالات و چالش‌های عقلی و معرفتی که خداناباوران پیش‌روی خداباوری قرار می‌دهند و هم چالش‌های عقلی و معرفتی پیش‌روی خود خداناباوری در محورهای همایش می‌گنجد. بنابراین مقالات حول مدعاهای سلبی و ایجابی خداناباوران و با رویکردی انتقادی است.

محورهای همایش:

 1. چالش‌های مفهومی و تصوری اثبات یا انکار خدا

 ـ امکان ارائه تصور واحد از خدا (گشودگی پرسش از خدا)

ـ ادعای عدم وجود خدا براساس عدم تصور درست و فراگیر از او

ـ رابطه خدای فلسفه و برهان با خدای ادیان

ـ رابطه تصور سنتی و مدرن از خدا

ـ ادعای انکار وجود خدا براساس انکار صفات خدا یا ناسازگاری صفات خدا

2. پیش‌نیازهای معرفتی استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا

 ـ اعتبار معرفتی و دلالت متافیزیکی برهان و استدلال

 ـ اثبات‌پذیری یا اثبات‌نا‌پذیری وجود خدا

 ـ وظیفه اثبات و پیش‌فرض معرفتی درباب اثبات وجود خدا

 ـ تلازم برهان فلسفی با خدای متشخص

 ـ امکان یا عدم امکان وجود خدا

 ـ واقع‌گرایی دینی، ناواقع‌گرایی دینی و اثبات خدا

 3. امکان معرفت عقلی به وجود یا عدم وجود خدا

 ـ توانایی یا ناتوانی عقل نظری در اثبات خدا و حقایق ماوراءالطبیعی

 ـ رابطه عدم امکان اثبات عقلی خدا و عدم وجود خدا

 ـ شکاکیت، امکان کسب یقین و استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا

 ـ اثبات‌گرایی (پوزیتیویسم) و امکان استدلال عقلی بر وجود خدا

 4. مبانی کلان توجیه معرفت‌شناختی و باور به وجود یا عدم وجود خدا یا تردید در وجود خدا

ـ درون‌گرایی و برون‌گرایی و استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا

ـ قرینه‌گرایی، طبیعت‌گرایی و اخلاق باور و استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا

ـ مبناگرایی و انسجام‌گرایی و استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا 

ـ شهود عقلی، بداهت عقلی و استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا

 5. قوای شناختی انسان و اثبات یا انکار وجود خدا 

ـ کارکرد جنسیت در استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا

ـ کارکرد عواطف در استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا

ـ کارکرد هوش و قوای شناختی در استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا

ـ کارکرد فضایل و رذایل اخلاقی در استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا

ـ کارکرد فضایل و رذایل فکری در استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا

6.  تعارض‌های معرفتی در استدلال بر وجود خدا یا عدم وجود خدا

ـ لاادری‌گرایی و نفی حجیت استدلال بر وجود یا عدم وجود خدا

ـ تکافؤ ادله و جدلی‌الطرفین بودن دلایل به سود یا زیان وجود خدا

ـ اختلاف‌نظر معرفتی درباب وجود خدا

 7. خداباوران و لغزش‌های معرفتی در استدلال‌های فلسفی خداناباوران و شکاکان

ـ مغالطات و چالش‌های معرفتی در استدلال‌ها علیه وجود خدا

توضیحات:

ـ رویکرد همایش، نقد اشکالات عقلی و فلسفی خداناباوران به خداباوری و نیز نقد مبانی و مدعاهای خداناباوری عقلی و فلسفی و نیز لاادری‌گرایی است. بنابراین مقالات باید ناظر به مدعاهای عقلیِ ایجابی یا سلبی خداناباوران و با رویکرد انتقادی باشد.

ـ محورهای اصلی همایش، همان محورهای 7گانه است و عناوین ذیل هر یک صرفاً پیشنهادی است.

ـ پژوهشگران محترم ابتدا عنوان و چکیده مقاله خود را پس از عضویت از طریق سامانه ارسال کنند و پس از تأیید چکیده توسط کمیتۀ علمی، نسبت‌به ارسال اصل مقاله اقدام نمایید.

ـ از هر نویسنده حداکثر یک مقاله مستقل و یک مقاله مشترک پذیرفته می‌شود.

ـ نویسندگان محترم می‌توانند مسائل و محورهای همایش را از دریچه هر یک از رویکردهای کلان فلسفی (تحلیلی، قاره‌ای، اسلامی،...) یا هر یک از فیلسوفان اسلامی یا غربی یا متون مقدس بررسی کنند.

- مقالات می‌توانند به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شوند. برای ارسال چکیده به زبان انگلیسی از منوی بالای صفحه گزینه «Enligsh» را انتخاب کنید و وارد بخش انگلیسی سامانه شوید.

- نویسندگان محترم می‌توانند چکیدۀ خود را در دو قالب مختصر (200 تا 250 کلمه) یا (ترجیحاً) تفصیلی (500 تا 700 کلمه) ارسال نمایند. 

- همایش به صورت حضوری برگزار خواهد شد؛ ولی در صورت ادامه شیوع بیماری کرونا، برنامه همایش به صورت ترکیبی از حضوری و مجازی خواهد بود.

امتیازهای مقالات:

ـ مقالات پذیرفته‌شده در مجموعه مقالات همایش منتشر خواهند شد.

ـ مقالات برتر در نشریات برگزیده علمی ـ پژوهشی چاپ خواهند شد.

ـ به نویسندگان مقالات گواهی پذیرش در همایش داده خواهد شد

 دبیر علمی:‌ غلامحسین جوادپور

 دبیر تخصصی:‌ محمدمهدی فلاح 

دبیر اجرایی:‌ سعید ماخانی -حسین رستمی جلیلیان       

  تاریخ‌های مهم:

  مهلت ارسال چکیده مقالات (تمدید شد): 1399/09/15

 مهلت  ارسال مقالات کامل: 1399/10/30

 تاریخ برگزاری: 1399/12/11 و 1399/12/12

اطلاعات تماس:

تارنما:            rta.irip.ac.ir

رایانامه:          rta@irip.ac.ir-    rta.conf2021@gmail.com

تلفن:            09126048893 (تماس یا پیام از طریق شبکه‌های اجتماعی)